THE TOPICS Podcast

Left ซ้าย Rights สิทธิ EP2 ฮาวทู เตรียมกาย เตรียมใจ เตรียมความปลอดภัย ก่อนออกไปชุมนุม

July 23, 2020

Left ซ้าย Rights สิทธิ Presented by Amnesty International Thailand (แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย) กลับมาคราวนี้ คุยกับ”ลูกเกด-ชลธิชา แจ้งเร็ว”นักกิจกรรมทางการเมืองรุ่นใหม่ ที่ลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวในยุคคสช. จะมาบอกเหล่าประสบการณ์การลงถนนหรือการจัดม็อบต่อต้านระบอบคสช. 6 ปี ตั้งแต่ช่วงที่เกิดรัฐประหาร เจอต้องเจออะไรบ้าง รัฐมีทัศคติอย่างไรกับนักเคลื่อนไหวและเพราะอะไรการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษย์ชนถึงสำคัญ ชัยชนะของคนรุ่นใหม่อยู่ที่ไหน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App