THE TOPICS Podcast

Left ซ้าย Rights สิทธิ: วิวัฒนาการสิทธิมนุษยชน

June 25, 2020

สิทธิมนุษยชน เรื่องราวที่ชวนให้เราสงสัยว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้พี่หนุ่ม โตมร ศุขปรีชา จะชวนเราย้อนอดีตไปยุคดึกดำบรรพ์ท่องผ่านกาลเวลามาจนปัจจุบัน เพื่อหาคำตอบว่ามนุษย์เรารู้จักให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนตั้งแต่เมื่อไหร่กัน

Podbean App

Play this podcast on Podbean App