THE TOPICS Podcast

แนะนำหนังสือ The Crown and the Capitalists - วาสนาอาละวาด EP.7

January 2, 2020

วาสนาอาละวาด ตอนนี้จะมารีวิวหนังสือ The Crown and the Capitalists ที่บอกเล่า ‘ความสัมพันธ์’ ของชนชั้นปกครองของไทยกับนายทุนชาวจีน ที่มีส่วนในการสนับสนุน ‘การสร้างชาติของไทย’ ในเเต่ละยุคสมัย พร้อมหาคำตอบว่ารัชกาลที่ 6 ทรงเกลียดชาวจีนจริงหรือไม่? พ่อค้าชาวจีนมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับสยามในช่วงล่าอาณานิคม

Podbean App

Play this podcast on Podbean App