THE TOPICS Podcast

เรียนอะไรให้ไม่ตกงาน? - วาสนาอาละวาด EP.4

December 5, 2019

วาสนาอาละวาด ตอนนี้จะมาปลุกระดมความคิดเสรีชนคนรุ่นใหม่ว่า ‘เรียนอะไรถึงจะไม่ตกงาน?’ ในยุคที่ AI ก้าวเข้ามาลงเเข่งกันในตลาดเเรงงาน มนุษย์จะสู้ด้วยอะไร เเละทำอย่างไรถึงจะก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางได้เสียที

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App