THE TOPICS Podcast

วงศ์ไพบูลย์แห่งเอเชียบูรพา - วาสนาอาละวาด EP.10

January 30, 2020

ขยายความกันต่อกับเรื่องของ ‘ไต้หวัน’ สงสัยกันไหมว่าทำไมไต้หวันถึงอยากเป็นประชาธิปไตย เป็นความใจดีของผู้นำหรือมีเหตุผลอื่นใดที่ส่งผลให้ไต้หวันต้องยอมเปลี่ยนการปกครอง มีความเหมือนหรือต่างอย่างไรกับกรณีของเกาหลีใต้ เเละญี่ปุ่นมีส่วนอย่างไรในการเปลี่ยนเเปลงนี้ ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในฐานะ ‘วงไพบูลย์ร่วมมหาเอเชียบูรพา’ คืออะไร ติดตามได้ในวาสนาอาละวาด

Podbean App

Play this podcast on Podbean App