THE TOPICS Podcast

ย้อนรอยการเมืองสหรัฐฯ - Global View with โอ๊ต เฉลิมพล EP.1

March 4, 2020

เปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ Global View with โอ๊ต เฉลิมพล ประเดิมตอนเเรกกับประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในยุคสมัยของบิล คลินตัน บรรยากาศการเมืองในเวลานั้นเป็นอย่างไร การครองตำแหน่งในครั้งนั้นของคลินตันมีความสำคัญอย่างไร บอกเล่าผ่านมุมมองเเบะประสบการณ์จริงของโอ๊ต เฉลิมพล

Podbean App

Play this podcast on Podbean App