THE TOPICS Podcast

ประวัติศาสตร์ของประชาชนที่จะไม่ถูกลืม - วาสนาอาละวาด EP.13

March 5, 2020

‘วาสนาอาละวาด’ ตอนนี้จะมาเล่าเหตุการณ์สำคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งของไต้หวัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี ของ ‘อนุสรณ์สถาน 228’ เรื่องราวที่เเม้จะถูกรัฐกลบเกลื่อนกว่าครึ่งศตวรรษ เเต่ประวัติศาสตร์ของประชาชนก็ไม่เคยถูกลืม เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเเต่เป็นของจริง!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App