THE TOPICS Podcast

ชำแหละ “มานี มานะ” แบบเรียนแฝงอุดมการณ์ : อ่านไปเรื่อย กับ อรรถ บุนนาค

September 6, 2020

อ่านไปเรื่อยกับ อรรถ บุนนาค วันนี้จะมาอ่าน “มานี มานะ” หนังสือแบบเรียนไทยในชั้นประถม ที่แอบสอดแทรกอุดมการณ์ชาตินิยมเข้าไปได้แบบแนบเนียนมาก ความรักชาติ ขนบประเพณี คนดีแบบไทยๆและภัยคอมมิวนิสต์!?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App