THE TOPICS Podcast

คนฉลาดเขาเถียงกันยังไง? - The Topics กับวินัย วงศ์สุรวัฒน์ EP.10

February 17, 2020

คุณคิดอย่างไรกับสิทธิครอบครองปืน? ตอนนี้ อาจารย์วินัย วงศ์สุรวัฒน์จะมาเล่าความเห็นสองขั้วของคนอเมริกันว่าด้วยเรื่องสิทธิครอบครองปืนของประชาชน เมื่อรัฐมีปืนประชาชนก็ควรมีปืนด้วยหรือไม่ เเละเมื่อใครๆ ก็มีปืน อัตราการเกิดอาชญาจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ ฟังเเละคิดตามไปกับ The Topics

Podbean App

Play this podcast on Podbean App