THE TOPICS Podcast
วาสนาอาละวาด : ชาตินิยมไร้พรมแดนของจีนในยุคสี จิ้นผิง

วาสนาอาละวาด : ชาตินิยมไร้พรมแดนของจีนในยุคสี จิ้นผิง

May 23, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆ ครับ

วาสนาอาละวาด : แครี่ หลำ จะไปแล้วแต่ยังไม่จบ ตามดูการเลือกตั้งฮ่องกง สิทธิ เสรีภาพ และ 1 ประเทศ 2 ระบบ

วาสนาอาละวาด : แครี่ หลำ จะไปแล้วแต่ยังไม่จบ ตามดูการเลือกตั้งฮ่องกง สิทธิ เสรีภาพ และ 1 ประเทศ 2 ระบบ

April 25, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆ ครับ

วาสนาอาละวาด : อย่าพูดให้ร้ายคนตาย การบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมการลอยนวลพ้นผิด

วาสนาอาละวาด : อย่าพูดให้ร้ายคนตาย การบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่ส่งเสริมการลอยนวลพ้นผิด

April 18, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆ ครับ

วาสนาอาละวาด : ความตายในวัฒนธรรมจีน ใครตายแล้วบ้าง ตายแล้วเป็นยังไง ทำไมบางคนไม่ตายซักที

วาสนาอาละวาด : ความตายในวัฒนธรรมจีน ใครตายแล้วบ้าง ตายแล้วเป็นยังไง ทำไมบางคนไม่ตายซักที

March 28, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

วาสนาอาละวาด : ความตายในวัฒนธรรมจีน ใครตายแล้วบ้าง ตายแล้วเป็นยังไง ทำไมบางคนไม่ตายซักที เตรียมใจให้พร้อมสำหรับวิกฤตสถาบันครอบครัว

วาสนาอาละวาด : รำลึก 52 ปี กษัตริย์กัมพูชาถูกสภาโหวตออกและเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐ

วาสนาอาละวาด : รำลึก 52 ปี กษัตริย์กัมพูชาถูกสภาโหวตออกและเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐ

March 14, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

รำลึก 52 ปี กษัตริย์กัมพูชาถูกสภาโหวตออกและเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสาธารณรัฐ พร้อมย้อนประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ที่บ้าเจ้ามากที่สุดในโลก

วาสนาอาละวาด: รำลึก 75 ปีเหตุการณ์ 2-28 เผด็จการอาจใช้อาวุธสงครามเข่นฆ่าประชาชนได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ

วาสนาอาละวาด: รำลึก 75 ปีเหตุการณ์ 2-28 เผด็จการอาจใช้อาวุธสงครามเข่นฆ่าประชาชนได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ

February 28, 2022

วาสนาอาละวาด : รำลึก 75 ปีเหตุการณ์ 2-28 เผด็จการอาจใช้อาวุธสงครามเข่นฆ่าประชาชนได้ แต่ในท้ายที่สุดแล้วย่อมแพ้ภัยตัวเองเสมอ ฝากบอกสามเกลอหัวแข็ง สี ตู่ และปูติน ด้วย

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

วาสนาอาละวาด : ความรักในฤดูกาลหมีพูห์ครองเมือง

วาสนาอาละวาด : ความรักในฤดูกาลหมีพูห์ครองเมือง

February 14, 2022

❤️ ความรักในฤดูกาลหมีพูห์ครองเมือง แก้ปัญหา aging society ด้วยการแบนเฟมินิสต์ และให้ Leftover Women แต่งงานกับผู้ชายตกงาน 🤓

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://facebook.com/becomesupporter/DailyTopicsTH/

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

วาสนาอาละวาด: จาก เหลยเฟิง ถึง หวงเหวินเสี้ยว การสร้างฮีโร่เพื่อกู้วิกฤตศรัทธาของผู้นำเผด็จการจีน

วาสนาอาละวาด: จาก เหลยเฟิง ถึง หวงเหวินเสี้ยว การสร้างฮีโร่เพื่อกู้วิกฤตศรัทธาของผู้นำเผด็จการจีน

January 28, 2022

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.facebook.com/DailyTopicsTH/support/

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุน https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

วาสนาอาละวาด: อาละวาด Christmas Eve แจกของขวัญ พร้อมรีวิวหนังสือต้องห้าม Red Roulette

วาสนาอาละวาด: อาละวาด Christmas Eve แจกของขวัญ พร้อมรีวิวหนังสือต้องห้าม Red Roulette

December 24, 2021

เพื่อให้เราไม่กลับไปวิกฤตอีก ร่วมเป็นผู้สนับสนุนเราแบบรายเดือนหน่อยนะครับ กดที่นี่ครับผม https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

นอกจากนี้ท่านยังร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ด้วยเช่นกัน ทางบัญชี กสิกรไทย 0698975539 
ขอบพระคุณมากๆครับ

วาสนาอาละวาด: วัฒนธรรมล่วงละเมิดทางเพศในการเมืองจีนสมัยใหม่

วาสนาอาละวาด: วัฒนธรรมล่วงละเมิดทางเพศในการเมืองจีนสมัยใหม่

November 26, 2021

คลิ้กสมัครเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ที่ลิงก์นี้ครับ https://www.youtube.com/c/DailyTopicsTH/join

 

ร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้เรามีกำลังผลิตงานต่อไปได้ทาง
บัญชีกสิกรไทย 0698975539
บริษัท สโป๊คดาร์ค จำกัด
นะครับ ขอบพระคุณมากครับ

Podbean App

Play this podcast on Podbean App